SIGN IN

Amdan Ji-binc

Agorwyd drysau Ji-binc yn Aberaeron ym mis Medi 2003 gan Rhian Dafydd a Dai Davies, gŵr a gwraig sydd bellach yn byw yn y dref ac sydd wedi eu geni a’u magu yng Ngheredigion. Penderfynodd y ddau fentro i’r byd busnes er nad oedd ganddynt ddim cefndir yn y maes o gwbl heblaw syniad clir a gweledigaeth gref o’r hyn oeddent am ei gyflawni.

Bwtîc dillad i fenywod yw Ji-binc yn gwerthu nwyddau safonol ond fforddadwy ar gyfer pob math o gwsmer a phob math o boced; yn ddillad hamddenol a chyfforddus, dillad gan labeli adnabyddus a dillad ar gyfer achlysuron arbennig ym meintiau 8 - 22. Mae’r brif siop yn Aberaeron a cheir ail fwtîc yn Llandeilo.

Uwchben y brif siop yn Aberaeron ceir y caffi bwtîc sydd newydd ei adnewyddu a’i ail enwi yn Cwtsh Coffi yn hyrwyddo cynnyrch cartref a lleol. Yn ogystal â hyn mae’r gofod ar y grisiau yn Oriel, lle gellir gweld gweithiau artistiaid lleol a thu hwnt.

Ym mis Medi 2007 eto yn Aberaeron agorwyd siop ffordd o fyw yn cynnig dewis eang o anrhegion a deunydd ysgrifennu hyfryd yn ogystal â nwyddau chwaethus i’r tŷ, addas ar gyfer pob ffordd o fyw.

Mae Aberaeron yn un o drefi cyntaf Cymru i gael ei ‘chynllunio’, a’r syniad o sefydlu porthladd wrth geg yr afon Aeron yn rhan o weledigaeth clerig lleol - Y Parchedig Alban Thomas Jones Gwynne yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dathlodd y dref ei deucanmlwyddiant yn 2007. Mae un tŷ ymhob 4 wedi ei gofrestru gyda diddordeb pensaernïol neu hanesyddol o bwys. Mae’r dref hardd hon yn eich gwahodd i gerdded o’i chwmpas ac i sylwi ar y gwahaniaethau cynnil a geir rhwng y tŷ hwn a’r llall, y stryd hon a’r naill...

About Ji-binc

Ji-binc’s doors were opened in Aberaeron in September 2003 by Rhian Dafydd and her husband David Davies who live in the town and were born and bred in Ceredigion. Despite having no background in retailing they decided to venture into the business world with a clear vision of what they wanted to achieve.

Ji-binc is a ladies fashion boutique selling quality and affordable fashion to suit all types of customer and budget; smart, casual, well known labels and something for special occasions in sizes 8 - 22. The main fashion boutique is in Aberaeron, and there is a second boutique in Llandeilo.

Also above the main shop in Aberaeron is our newly refurbished “boutique café” called “Cwtsh Coffi” promoting home-made and local produce with a gallery area for artists from near and far to exhibit their work.

In September 2007 their Lifestyle shop was opened also in Aberaeron called Jac-do offering a vast selection of gorgeous gifts and stationery with stylish home-ware to suit everyone’s lifestyle.

Aberaeron is one of Wales' very first "planned" towns, the idea of establishing a port at the Aeron's mouth having been the brainchild of a local cleric - the Reverend Alban Jones-Gwynne - in the nineteenth century. The town celebrated its bicentenary in 2007. One house in every four is listed either as being of special architectural or historical interest. The graciously designed town just invites you to walk around it and feast your eyes on the subtle differences between this house and the next, that street and the other...

Copyright 2003-2017 Ji-binc. / powered by LOIS Systems