SIGN IN

Ymholiadau | Enquiries

Rhowch eich manylion isod ac fe fyddwn yn delio ag unrhyw ymholiadau cyn gynted â phosib
Please fill in your details below and we will deal with any and all enquiries as quickly as possible.

   

Cysylltwch â Ji-binc

Os oes angen unrhyw gymorth pellach neu os ydych yn ei chael hi’n anodd i archebu, danfonwch e-bost atom neu ffoniwch rhwng 10.00 a 17.00 Llun i Sadwrn

Yn anffodus ni allwn ateb e-byst ar y penwythnos. Bydd unrhyw ymholiadau a wneir ar yr e-bost dros y penwythnos yn cael eu hateb ar fore Llun.

Ffôn: 01545 570191
Ebost: holi@ji-binc.com

Swyddfa Ar Lein:
Ji-binc
4 Market Street
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0AS

Get in touch

If you require any further help or assistance or you are experiencing difficulties with your order, please e-mail or telephone us during the hours of 10:00 17:00, Monday - Saturday

Unfortunately we are unable to reply to e-mails on weekends. All e-mail enquiries made on the weekends are answered first thing Monday morning.

Tel: 01545 570191
Email: holi@ji-binc.com

Online Office:
Ji-binc
4 Market Street
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0AS

Copyright 2003-2017 Ji-binc. / powered by LOIS Systems